โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10: อิทธิพลของคาร์โบไฮเดรตต่อความคงตัวของเปบไทด์ถั่วเขียวต้านอนุมูลอิสระในสภาวะกลาส

Publish Year International Journal 2
2014 exWongekalak, LO, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of carbohydrates on self-association of mung bean protein hydrolysate in the presence of amphiphilic asiatic acid", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1294-1301
2011 exWongekalak, L.-O., exSakulsom, P., exJirasripongpun, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Potential use of antioxidative mungbean protein hydrolysate as an anticancer asiatic acid carrier", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 812-817
Publish Year National Conference 1
2009 exนางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Freeze-Drying in Different Carbohydrate Excipient on Antioxidant Capacity of Tryptic-Hydrolyzed Mungbean Proteins ", การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 (RGJ-Ph.D. Congress X) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบ” , 3 - 5 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย