การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบต่อเนื่อง


แสดงความคิดเห็น

(0)