จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอนินทรีย์ในดินกรดซัลเฟตของประเทศไทย ภายใต้สภาวะที่ควบคุมการลดออกซิเจน


แสดงความคิดเห็น

(0)