การศึกษาการลดการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, exArun Prabmak , exAttasit Sawadpanitch, exJutha Sunitsakul , "INFLUENCE OF EFFECTIVE SURCHARGE RATIO ON SETTLEMENT OF BANGKOK CLAY AFTER PRELOADING", International Conference on Highway Engineering, 2012 , 18 - 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช , inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, exวนา นิธิวนา , "การใช้เทคนิคเร่งการทรุดตัวด้วยระบบดูดสูญญากาศสำหรับงานก่อสร้างคันทางบนชั้นดินอ่อน", International Conference on Highway Engineering, 2012 , 18 - 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, exอรุณ ปราบมาก, exอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช, exจุฑา สุนิตย์สกุล, "อิทธิพลของค่า Effective Surcharge Ratio ต่อการทรุดตัวดินเหนียวกรุงเทพฯปรับปรุงคุณภาพโดย Prefabricated Vertical Drain", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, exดร. อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช, exดร.จุฑา สุนิตย์สกุล, exอรุณ ปราบมาก, "การลดการทรุดตัวของถนนบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging", การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 - 6 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย