ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ำ (กบ ปลาช่อน ปลาดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมินจากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย