การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสุชิน อุดมสมพร, exรชตินทร์ สัมมาประสิทธิ์, "DETECTION OF IRRADIATED RICE NOODLES BY THERMOLUMINESCENCE TECHNIQUE", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย