การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีน-ไธโอลีน โอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Investigation of Excited-State Properties of Fluorene-Thiophene Oligomers by the SAC-CI Theoretical Approach", JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2010, หน้า 1945-1955
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photophysical properties of teh devivatives of carbazole and oilgophenylene based on SAC-CI calculations", การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2010 , 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Metal- support Interaction in Noble-metal/HZSMS catalyst", การประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. งานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช จ.เพชรบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2008, ไทย เพชรบุรี ประเทศไทย