การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเชื้อ Aspergillus niger ในระบบการหมักแบบ solid state ด้วยของเหลือใช้


แสดงความคิดเห็น

(0)