การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exWasin Permyanwattana, "Development of Starch/Shellac-Based Composites for Food Contact Applications", Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 597-609
2012 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exChularat Ponnak, exNatthaphon Manatphrom, "Comparative Carbon Footprint of Packaging Systems for Tuna Products", Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - กันยายน 2012, หน้า 249-257