พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร

Publish Year International Journal 17
2019 exB. Chantarasuwan, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, ex K. Pruesapan, exP. Baas, exvan Welze, "Ficus pongumphaii (Moraceae), a new species from Thailand, compared with the ambiguous species F. talbotii", Blumea, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 108-114
2018 exKhammongkol, K., exChamchumroon, V., exPoopath, M., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ridsdalea alba (Rubiaceae), a new species from southern Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 365, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 96-100
2018 exPhueakkhlai, O., exSuddee, S., exHodkinson, T.R., exPedersen, H.ร†., exSrisom, P., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Dendrobium chrysocrepis (Orchidaceae), A new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 134-137
2017 exATCHARA TEERAWATANANON, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Chimonocalamus elegans, a new temperate woody bamboo species (Poaceae:Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 302, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 97-100
2016 exBhanumas Chantarasuwan, exNina R?nsted, exFinn Kjellberg, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exPeter C. van Welzen, "Palaeotropical intercontinental disjunctions revisited using a dated phylogenetic hypothesis with nearly complete species level sampling of Ficus subsect. Urostigma (Moraceae)", Journal of Biogeography, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 384-397
2016 exKhammongkol, K., exChamchumroon, V., exTetsana, N, exPoopath, M., exSae Wai, J., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Rothmannia macrophylla (Rubiaceae), a new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, กันยายน 2016, หน้า 32-34
2015 exJ.A.N. PARNELL, exF. PILLA, exD.A. SIMPSON, exP.C. VAN WELZEN, exK. Chayamarit, exP. CHANTARANOTHAI, exP.C. BOYCE, exP. BYGRAVE, exC. BYRNE, exS. CHEN, exC. COUCH, exT. CURTIS, exDransfield, S, exDuyfjes, B.E.E, exEianthong, W, exEsser, H.J., exGrote, P.J, exHua, Z., exJebb, M.H.P, exKirkup, D.W, exLoc, P.K., ex Larsen, S.S., exMacklin, J., exMadern, Anneke A A, exMeade, Conor V., exMerklinger, F., exMiddleton, David J., exMoat, Justin F., exMuasya, Abraham Muthama Uthama, exNakmuenwai, Pisut, exPederson, H., exPendry, Colin Alistair, exPrajaksood, A., exPooma, Rachun, exPreusapan, K., exPuglisi, C., exSathapattayanon, A., exSukkharak, Phiangphak, exStaples, G. W., exStrijk, Joeri S., exSuddee, Somran, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exTangjitman, Kornkanok, exTeerwatananon, A., exTovaranonte, Jantrararuk, exUng, T., exBlasi, A. Trias, exDe Wilde, W. J J O, exWilkin, Paul, exYahara, Tetsukazu, "A re-examination of the life and work of A.F.G. Kerr and of his colleagues and friends", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 111-131
2015 exJ.F. Veldkamp, exA. Teerawatananon, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "A revision of Garnotia (Gramineae) in Malesia and Thailand", Blumea, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 229-237
2015 exWee, Alison K. S., exTakayama, Koji, exChua, Jasher L., exAsakawa, Takeshi, exMeenakshisundaram, Sankararamasubramanian H., exOnrizal, exAdjie, Bayu, exArdli, Erwin Riyanto, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMalekal, Norhaslinda Binti, exTung, Nguyen Xuan, exSalmo, Severino G., III, exYllano, Orlex Baylen, exSaleh, M. Nazre, exSoe, Khin Khin, exTateishi, Yoichi, exWatano, Yasuyuki, exBaba, Shigeyuki, exWebb, Edward L., exKajita, Tadashi, "Genetic differentiation and phylogeography of partially sympatric species complex Rhizophora mucronata Lam. and R-stylosa Griff. using SSR markers", BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY, ปีที่ 15, มีนาคม 2015
2015 exNOPPARUT TOOLMAL, exSOMRAN SUDDEE, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Pholidota longibulba Holttum (Orchidaceae), a new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 39-42
2014 exWee, AKS, exTakayama, K, exAsakawa, T, exThompson, B, exOnrizal, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exTung, NX, exNazre, M, exSoe, KK, exTan, HTW, exWatano, Y, exBaba, S, exKajita, T, exWebb, EL, "Oceanic currents, not land masses, maintain the genetic structure of the mangrove Rhizophora mucronata Lam. (Rhizophoraceae) in Southeast Asia", JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 954-964
2014 exATCHARA TEERAWATANANON, exVEERAYA BOONTIA, exBhanumas Chantarasuwan, exTrevor R. Hodkinson, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "A taxonomic revision of the genus Dimeria (Poaceae: Panicoideae) in Thailand", PHYTOTAXA, ปีที่ 186, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 137-147
2013 exYuki Tomizawa, exYoshimi Shinmura, exAlison K. S. Wee, exKoji Takayama, exTakeshi Asakawa, exOrlex Baylen Yllano, exSeverino Garengo Salmo III, exErwin Riyanto Ardli, exNguyen Xuan Tung, exNorhaslinda Binti Malekal, exOnrizal, exSankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMohd Nazre Bin Saleh, exBayu Adjie, exKhin Khin Soe, exEmiko Oguri, exShigeyuki Baba, exEdward L. Webb, exTadashi Kajita, "Development of 11 polymorphic microsatellite markersfor Xylocarpus granatum (Meliaceae) using next-generationsequencing technology", Conservation Genetics Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2013, หน้า 1159-1162
2010 exTrevor R. Hodkinson, exGrainne N Chonghaile, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMark W. Chase, exNicolas Salamin, exChris M. A. Stapletonc, "Phylogenetic analyses of plastid and nuclear DNA sequences indicate a rapid late Miocene radiation of the temperate bamboo tribe Arundinarieae (Poaceae, Bambusoideae)", Plant Ecology and Diversity, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2010
2009 exATCHARA TEERAWATANANON, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, "Arundinella kokutensis (Poaceae, Arundinelleae), a new species from south-eastern Thailand", Kew Bulletin, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 747-750
2007 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exWeerapong Korawat, exTrevor R Hodkinson, "Dendrocalamus copelandii (Poaceae: Bambusoideae), a new giant bamboo record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 2007:35, กันยายน 2007, หน้า 94-97
2007 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exJohn AN Parnell, exSoejatmi Dransfield, exChris MA Stapleton, exTrevor R Hodkinson, "Dendrocalamus khoonmengii, a new bamboo species (Poaceae: Bambusoideae) from peninsular Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 2007:35, กันยายน 2007, หน้า 98-102
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exขวัญใจ คำมงคล, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม ในลุมน้ำมูล", วารสารสนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ Special, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 97-109
2009 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inนายสมนึก ผ่องอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย สันติสุข, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, "The genus Calophyllum (Guttiferae) in Thailand", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 1-24