สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exJohn A. N. Parnell, exChris M. A. Stapleton, exTREVOR R. HODKINSON, "Phuphanochloa, a new bamboo genus (Poaceae: Bambusoideae)from Thailand", KEW BULLETIN, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008 - มกราคม 2009, หน้า 669-673