การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก