การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เรื่องแบบจำลองสาธารณสิทธิSWAT & GRASS

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "PUBLIC DOMAIN SYSTEM MODELING IN NORTHERN THAILAND", Advances in Geosciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2009, หน้า 341-351