การประยุกต์ใช้และการแบบจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลโดยอาศัยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์เพื่อปรับหาโครงสร้างของช่องแลกเปลี่ยนไอออนใหญ่ที่ว่องไวต่อแรงเชิงกลของแบคทีเรียอีคอไล