การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม หมู่ 1 บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร