การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย