การพัฒนาตัวกรองเหล็กขนาดนาโนสเกลที่ยึดติดกับซิลิก้าออกไซด์เพื่อการบำบัดสี