การหากฏความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบขนานสมรรถนะสูงบนระบบมัลติคอร์คลัสเตอร์

Publish Year International Journal 1
2009 exBenjamas, N., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An impact of scheduling strategy to parallel FI-growth data mining algorithm", Communications in Computer and Information Science, ปีที่ 55 CCIS, ธันวาคม 2009, หน้า 39-47