การจัดสรรสัญญาณนำร่องสำหรับช่องสัญญาณไร้สายไมโม้โอเอฟดีเอ็ม

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On the Optimal Sum Capacity for OFDM With On/Off Power Allocation and Imperfect Channel Estimation", International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), 17 - 20 ตุลาคม 2010, ไต้หวัน