การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

  • inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 63-70
2008 exOgembo J.G., inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exCaoili B.L., exIkeda M., exKobayashi M., "Susceptibility of newly established cell lines from Helicoverpa armigera to homologous and heterologous nucleopolyhedroviruses", Journal of Insect Biotechnology and Sericology , ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 25-34
2008 exOgembo, J.G, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exCaoili, B.L, exIkeda, M, exKobayashi, M., "Susceptibility of the cell line Hv-AM1 from Heliothis virescens to eight selected nucleopolyhedroviruses", Journal of Insect Biotechnology and Sericology , ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 141-150
Publish Year International Conference 4
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2015), 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
2013 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Multiple Nucleocapsid Packaging of Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus during Transport of Progeny Virus to the Plasma Membrane", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Effects of Insect Cell Line on the Production of Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus", The 25th Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT2012), 27 - 30 พฤศจิกายน 2012, Nagoya ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exOgembo, J. G., exB.L. Caoili, exK. Kamiya, exH. Ishikawa, exY. Katou, exM. Ikeda, exM. Kobayashi, "Development of a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus isolated from Kenya as biological control agent", the Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology. Nagoya, Japan, 21 - 23 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การตรวจหาปริมาณนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของ Autographa californica ด้วยวิธี plaque assay ในเซลล์ CLGC-SENL-1", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การวิเคราะห์ยีนโพลีฮีดรินของนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้ายสายพันธุ์ไทย", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย