การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่านกระบวนการละคร

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Saouma B. Boujaoude, exผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม, "Promotion of scientific literacy on global warming by process drama.", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2010
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Global Warming: Can It Empty Our Rice Bowl?", European Science Education Research Association 2009, 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2009, Istanbul, Turkey