ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSUKID RUEANGRUEA, exTHAMARAT PHUTTHAI, exDAVID MIDDLETON, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phuwuaensis (Ebenaceae), a new species from North-Eastern Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 34-44
2018 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAROON SINBUMROONG, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phengklaii (Ebenaceae), a new species from south-western Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 34-39