การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้

Publish Year National Journal 2
2009 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 260-264
2007 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืชของเครื่องเทศ 8 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal), ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2007, หน้า 70-74
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The postharvest antifungal activity of extracts and compounds of Cinnamomum zeylanicum, Boesenbergia pandurata and Syzygium aromaticum against Colletotrichum gloeosporioides and Botryodiplodia theobromae", "Go…Organic2009” Symposium, 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้", การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย