การพัฒนาการใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ไทยส่งเสริมการเจริญเติบโตและชักนำภูมิต้านทานโรคข้าวโพดด้วยวิธีเคลือบเมล็ด


แสดงความคิดเห็น

(0)