การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แดผลิตภัณฑ์ยางกันซึมในถังแก๊ส