การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แหวนซึมน้ำมัน