การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตหอยแมลงภู่ดอง (Perna viridis,Linnaeus)

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice flour powder carrying mixed starter culture of Lactiplantibacillus plantarum KU-LM173 and Pediococcus acidilactici KU-LM145 for fermented mussel, Perna viridis Linnaeus 1758", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 00, ฉบับที่ 00, สิงหาคม 2021, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungsang Srichan, "Production of Fermented Mussel ( Perna viridis, Linaeus 1758) by Powder Inoculum", The WFC 2008 5th World Fisheries Congress, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan, 20 - 24 ตุลาคม 2008, Yokohama ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2007 exรุ่งแสง ศรีจันทร์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Fermented Mussel (Perna viridis, Linneaus) from starter culture of lactic acid bacteria", The ึ7th National Graduate Research Conference : GRAD-RESEARCH 2007, 4 - 5 เมษายน 2007, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย