การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKaewhom, P, exKengradomkij, C, exSaratapan, N, exCanales, M, exde la Fuente, J, exStich, RW, "Humoral Immune Response of Dairy Cattle Immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplus", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 91-95
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, "Epidemiology of toxoplasmosis of stray cats in Bangkok, Thailand. ", Joint International Tropical Medicine Meeting, Thailand, 13 - 14 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exสถาพร จิตตปาลพงศ์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exชัญญา เก่งระดมกิจ, exRoger W. Stich., "Molecular Cloning, Sequence Analysis and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Boophilus microplus.", The Ninth Biennial Conference of Society for Tropical Veterinary Medicine, Merida, Mexico (June 17-22, 2007), 17 - 22 มิถุนายน 2007, สหรัฐเม็กซิโก
Publish Year National Conference 1
2012 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exSarawan Kaewmongkol, exHalina Burmej, exMark D. Bennetta, exPatricia A. Fleming, exPeter J. Adams, exDAdrian F. Wayne, exUna Ryan, exPeter J. Irwin, exStanley G. Fenwick, "Detection and Characterization of Bartonella species in Western Australia", The 13th KKU Veterinary Annual Confercnce (KVAC) Transboundary Diseases: Impact on ASEAN One Health, 7 - 8 มิถุนายน 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย