การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)