การศึกษาและออกแบบเครื่องกระเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย