การศึกษากระบวนการคงรูปในการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางหุ้มโลหะที่ประกอบด้วยยางสองสูตร