การออกแบบระบบการควบคุมชนิดอ้างอิงแบบจำลองสำหรับระบบที่มีการกระจายตัวของตัวแปร

Publish Year International Journal 2
2008 exAttasit Twai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Model-Based Control for Parabolic Partial Differential Equations Systems", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 221-228
2007 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSoroush, M., "Shortest-prediction-horizon non-linear model-predictive control with guaranteed asymptotic stability", International Journal of Control , ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 1533-1545
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถสิทธิ์ ถวาย, "เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนที่ 2: การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 38-47
Publish Year National Conference 1
2007 exอรรถสิทธิ์ ถวาย, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Model-Based Control for Parabolic Partial Differential Equations Systems", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย