การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง

Publish Year International Journal 1
2011 exNa-Pompet, K., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of a narrow channel on heat transfer enhancement of a slot-jet impingement system", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 366-376