การผลิตเอทานอลจากเยื่อที่ได้จากการบำบัดเบื้องต้นด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำของต้นปาล์มน้ำมัน


แสดงความคิดเห็น

(0)