การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก