การพัฒนาวัสดุผสมของพอลิแลกติกแอซิดกับกากมันสำปะหลังเป็นพลาสติกเพื่อการใช้งานทั่วไป

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArikawa, Y, exKaneko, T, exKida, T, exAkashi, M, "Preparation of flexible and transparent polylactic acids films by crystallization manipulation", Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry , ปีที่ 46, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2008, หน้า 6489-6495
Publish Year National Conference 1
2010 exน.ส.ศิดาวรรณ พินันชัย, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF PLLA-CASSAVA WASTE BLEND", JOINT SYMPOSIUM On ADVANCED POLYMERS AND NANOMATERIALS by CHULALONGKORN UNIVERSITY - INHA UNIVERSITY , 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย