การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือ (MCMV) โรคเหี่ยว และโรคลำต้นเน่าแบททีเรียของข้าวโพดหวาน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a simple strip test for rapid diagnosis of sugarcane mosaic virus infecting sweet corn in Thailand", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย