แบบจำลองเชิงวัตถุ 3 มิติ มาตราส่วนจริงสำหรับงานออกแบบอาคารและบริหารโครงการก่อสร้าง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Integration of Java-based BIM with spatial database", INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 17-22