บทบาทของโปรตีนในเม็ดสตาร์ชในการควบคุมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชถั่วเขียวและมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, K, "New insights on the characteristics of starch network", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 41, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2008, หน้า 998-1006
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกมลวรรณ อิศราคาร, "Granule-associated protein microphase and its roles on physical properties of mungbean starch network", 9 th International Hydrocolloids Conference 2008, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "New development in understanding the characteristics of starch network: the case of mungbean starch gel", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกมลวรรณ อิศราคาร, "Water and protein modifier effects on phase transitions and microstructure of mungbean starch granule", ISOPOW X – Water Properties in Relation to Stabilisation of Food, Pharmaceutical and Biological Materials, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย