การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในการผลิตบะหมี่