การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (เฟส 2)