การศึกษา : ระบบวนเกษตรสำหรับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย