การสังเคราะห์ยาเบต้าเมธาโซนจากสเตียรอยด์ที่แยกได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์