การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่ทนอุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุ์วิศวกรรม


แสดงความคิดเห็น

(0)