โครงสร้างพันธุ์ลูกผสมสองชั้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ