การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะประจำพันธุ์ไม้ไทย

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2541

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)