ลักษณะเฉพาะและการกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Diamond at Ban Namkem.", Manee Magazine, ฉบับที่ 18, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 80-94
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. ปัณฑรีย์ ล้อมทอง, "EVOLUTIONARY SEQUENCE OF THAI DIAMONDS", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี