การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3

Publish Year National Conference 2
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Baseband Processing Functions for cdma2000?1X Base Station using FPGA", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Loopback Functional Test of 3G?WCDMA Baseband Processing", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005