โครงการวิจัยย่อยที่ 1: การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากไวรัส

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายบรรจง ปานดี, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การคัดเลือกพันธุ์เสาวรสรับประทานสดที่มีคุณภาพ", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย