การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exArtaya Kiatsoonthon, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Milk Adulterations and Milk Constituents", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 11 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exArthaya Kiatsoonthon, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Cow Milk Adulteration", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Umea, Sweden. , 17 - 21 มิถุนายน 2007, ราชอาณาจักรสวีเดน